Hem      Sök    
Människans Tidiga Historia
Planet of Gold är en fascinerad och ytterst noggrant forskning av de allra första steg på jorden, när utomjordiska gudar bemästrade vårt solsystem. Paris' presentation av dessa gudar, som sände tonvis med guld från vår planet, kan komma att utmana din övertygelse, men med stor skicklighet, utvecklar han en trovärdig och förvånansvärd slutsats om varför religioner utvecklades, och hur dessa övertygelser har blivit permanent invävda i vår historia.

     Jordens guld, omvandlat till guldstoft, (monatomic super conducting gold powder) kan skänka hälsa och långt liv. Dessutom var det en kraftfull och ren energi källa. Kunskapen om guldstoftet var ett explicit privilegium för gudarna. För oss, har det klassificerats som 'förbjuden kunskap'. Guldet och guldstoftet var orsaken bakom sådana händelser som människans skapelse, språkförbistringen, utplånandet av städer och införandet av religioner såsom kristendom och islam. Gudarnas beslut, att med alla medel hindra oss från att använda guldstoft, är synlig i vår nuvarande livssituation: en värld dominerad av sjukdomar, mental förslavning genom religiösa doktriner, och föroreningar som leder till klimatkris. Som synes, denna värld är en katastrof i jämförelse med den värld Gud har berövat oss!

     Denna bok är en överväldig avslöjande betraktelse av forntida kungar, profeter och agenter, hemliga brödraskap, den heliga inkvisitionen, Bibeln och andra religiösa läror. Planet of Gold kommer att förse dig med ett fullständigt annorlunda sätt att betrakta din tro, din existentiella uppfattning och hela din värld.

     Det handlar om den gemensamma historia om gudar and människor, - en historia som har blivit förvanskad för att kunna presentera Enlil som Jehova/Gud. Vid tiden av kristendomens start, folk som levde i den Hellenistiska och Romerska världen, var fria att tillbedja vilken gud de än ville. De hade friheten att uttala sig, och den religiösa toleransen var allmängällande. Filosofer var fria att diskutera Guds existens och religionen var underställd vetenskapen.

     Kristendomens historia är också historien om hur samhällen har med våld blivit deformerade och underställda den enda gudens auktoritet. Det är historien om hur mänsklighetens utveckling har blivit förhalad, om inte utrangerad under hundratals år, hur vetenskap, kunskap och folk har blivit förföljda. Hur civilisationer baserade på vetenskap har ersatts av samhällen dominerade av fruktan för Gud och intellektuell kapitulation.

     Kungahuset på Nibiru, Enlil/Jehovas hemplanet, blev ''kungadömet i himmel'', eller ''himmelriket'' i kristendomen. Gudarnas underjordiska guldgruvor blev ''det kristna helvetet'' för dom okristliga. Språkförbistringen som Gud genomförde, detta ondskefulla brott mot mänskligheten, rättfärdigas av den kristna bibeln. Utplånandet av hela städer, folkmord som Gud gladeligen ägnade sig åt, och alla brott begångna av blodtörstiga änglar, rättfärdigas också av den kristna bibeln, som anser att gud alltid har rätt, även när han har fel. Vi tror att inte ens Gud borde ha tillstånd att döda!

     Boken avslöjar sanningen om identiteten och karaktären bakom Gamla Testamentets Gud. Sanningen om språkförbistringen, utplåningen av folk som Anakim och Katharer, den Gyllene Skinnet, det Trojanska kriget, mördandet av Nimrod och Alexander den store, männen bakom Judasim, Kristendom och Islam, hemliga brödraskapens roll och mycket mer som har gömts undan, eller har blivit stämplat som ''förbjuden kunskap'', av både den utomjordiska administrationen och dess representanter på jorden.


Bildkälla: http://www.bibleprobe.com/babel.htm

     Bilden ovan är vad man tror, ruinerna efter E-temen-an-ki, ''hus-fundament mellan himmel och jord,'' mer känd som Babylon-tornet. Det byggdes av Marduk, Nabu, Nimrod och nästan hela dåtidens mänsklighet, ca 3463 f.Kr. Jehova och hans budbärare, förstörde Tornet under ett nattligt angrepp med attackplan beväpnade med missiler. Tio års hårt arbete av tusentals människor blev till en hög tegelsten på några minuter. Som om detta inte var nog, han raderade också minnet av alla som deltog i byggandet, (nästan hela det dåtidens mänsklighet) planterade nya språk hos olika grupper, och transporterade dom till olika platser i när och fjärran. Syftet var att de inte skulle kunna kommunicera med varandra och starta nya revolutioner mot honom. Oavsett hur bra vi tycker att vårt språk är, och hur stolta vi är över det, vi har varken uppfunnit det, eller fått det som gåva av Gud, men väl som straff för vår förmåga att ifrågasätta och vår kärlek för frihet!


Bildkälla: http://www.wikipedia.org/Salamis,_Cyprus

     Ruinerna ovan föreställer den forntida staden Salamis på Cypern. Det är vad som återstod efter kristendomens framfart. Biskop Epifanius av Salamis (315-403), välkomnade kejsaren Konstantins order om att alla tempel, i hela imperiet, skulle rivas. Han for riket runt och pekade på allt som, enligt hans tycke, skulle jämnas med marken. Epifanius, som inte ens var Cypriot, utan Jude, hotade alla Cyprioter med förvisning från Cypern, om de inte konverterade till kristendom. Han även uppmanade folk att inte tänka! Allt som fanns att veta fanns redan i de heliga skrifterna! I sin 'Panarion 65', säger han:

Vi kan hitta svar på alla frågor, inte genom att resonera själva, utan från vad som framgår av skrifterna.

År 380 EK, kristna präster, understödda av en kristen mobb, stängde gudinna Demetras tempel i Eleusis, Hellas. Den gamle hierofanten Nestorius (95 år gammal), lyckades knappt undkomma att bli lynchad. Han tvingades avsluta de Eleusinska mysterier som startade ca 1500 f.Kr.. Han deklarerade att nu 'mental mörker skulle komma att råda över den mänskliga rasen' . Vi är inte glada när vi konstaterar att han fick rätt! Nestorius var ingen profet, utan en välutbildad man som kunde se alliansen mellan kristendom och fanatism, mellan Jehovas doktriner och mental kapitulation. Enligt Kyrkan, var Nestorius deklaration ''djävulens tal''. Definitionen var, som vanligt, baserad på den nya supermaktens ensidiga auktoritet. Kyrkan anser att endast Guds profeter kan förutse framtiden, möjligen "djävulens" också! Oavsett vems profet han var, kristendomen frambringade det mörkaste mörker i mänsklighetens historia över Europa.

     Platons Akademi i Aten, har inte heller undgått den förintelsen som startades av kristendomen. Akademin grundades av Platon och var i funktion mellan 387 f.Kr. till 529 e.Kr., förmedlande kunskap och fritänkande. Akademin stängdes efter order av den kristne Romerske kejsaren Justinianus 529 e.Kr.. Akademins (fria, filosofiska) läror, sade Justinianus, var i konflikt med Jehovas (förslavande) dokrtiner! Platon (428-347 f.Kr.), var, liksom Sokrates och Aristoteles, hängivna anhängare av filosofi, vetenskap och idéer om moral i stort.

     Tornet i Babylon, Salamis, de Eleusinska mysterier, liksom Platons Akademi ansågs strida mot Jehovas obegripliga logik! Dessa är bara några få exempel av allt det som förstördes av den krigiske Jehova, hans budbärare, kristna kejsare, den kristna kyrkan och kristna mobb.

     Den korta informationen ovan och den korta beskrivningen till vänster på denna sida, är till för att ge en idé om detta intressanta ämne. Det finns ytterligare 364 sidor fullpackade med information. Fakta, bevis, de många ämnen som inte framgår av bokens innehåll, de okända, för nästan alla människor historiska dokument, den röda tråden som förbinder historiska händelser med Jehova (och med varandra) och förhoppningar om en fantastisk framtid som kan bli verklighet för hela mänskligheten, är bara bonus. Mycket nöje!


Läs mer om hur de utomjordiska gudarna har dikterat mänsklighetens utveckling

Klicka för att se Bokens innehåll  eller Källor och Litteratur

Se recensioner (på Engelska) på  amazon UK

Publiserad av::
Eloquent books New York NY
ISBN: 978-1-60693-45-5
ISBN/SKU: 1-60693-455-4

Kan köpas från:
Eloquent books New York NY eller från: amazon.com


Hem  Sök